Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania informacji o Użytkownikach, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez firmę KMJ Katarzyna Janiak z siedzibą w Zielonej Górze. Szanując Twoje prawa oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych zobowiązuję się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy przyszli pracownicy Sklepu zostaną odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych.

§ 1 Definicje

 1. Administrator (Administrator Danych Osobowych) – oznacza firmę KMJ Katarzyna Janiak prowadzącą działalność gospodarczą z siedzibą w Zielonej Górze przy ulicy Fabryczna 20B/1 65-410, NIP: 9241706580, REGON: 366384400, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji o urządzeniu Użytkownika.
 2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 3. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 4. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 5. Serwis – oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie: akukupracownia.pl
 6. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu.
 7. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

§ 2 Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników, podstawa prawna, czas przetwarzania.

 1. Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest firma KMJ Katarzyna Janiak z siedzibą w Zielonej Górze, 65-410 Zielona Góra, przy ul. Fabryczna 20B/1, tel. 665606013. 505043987, adres e-mail: info@akukupracownia.pl. Powierzone dane osobowe Użytkowników traktowane są ze szczególną troską o ich bezpieczeństwo. Zakres ich przetwarzania obejmuje działania niezbędne do realizacji zamówienia a w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika, otrzymywania informacji o charakterze marketingowym.
 2. W Sklepie zbieram następujące dane osobowe:
 • Imię i nazwisko – podczas składania Zamówienia będziesz proszony o podanie swojego imienia i nazwiska, abym mogła wysłać Tobie Zamówienie oraz mieć możliwość kontaktu z Tobą,
 • Adres zamieszkania – jest potrzebny do wysyłki zamówionego Produktu,
 • Nr telefonu – zdarza się, że dzwonię w celu potwierdzenia Zamówienia lub w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń jak np. brak Produktu w magazynie, jednocześnie proponując najbardziej korzystne rozwiązanie,
 • Adres e-mail – poprzez adres e-mail wysyłam do Ciebie potwierdzenie złożenia Zamówienia, oraz kontaktuję się z Tobą. Jeżeli zostałeś abonentem Newslettera, będę również wysyłać do Ciebie informację handlową raz, dwa razy w miesiącu,
 • Adres – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora Sklepu w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie),
 • Cookies – ten Sklep internetowy wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania jego funkcjonowania do Twoich indywidualnych potrzeb. Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane, dzięki czemu będziesz mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach internetowych Sklepu. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli natomiast nie zgadzasz się na personalizowanie Sklepu, proponuję wyłączenie obsługi Cookies w opcjach przeglądarki internetowej.
 1. Podanie powyższych danych jest konieczne w następujących przypadkach:
 • Dokonując zakupu w Sklepie za pomocą udostępnionego na stronie internetowej Sklepu Formularza zamówienia (Zamówienie bez logowania/rejestracji Konta) – po realizacji takiego Zamówienia z bazy usuwam wszelkie dane mogące zidentyfikować Twoją osobę (imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres e-mail). Pozostaje jedynie dokument sprzedaży przechowywany na potrzeby fiskalne,
 • Rejestracja w bazie Kupujących – jest dobrowolna. Przechowuję podane przez Ciebie dane w bazie, aby ułatwić Tobie w przyszłości zakupy w Sklepie internetowym,
 • Subskrypcja Newslettera – jeśli chcesz być informowany o ciekawych wydarzeniach i ofertach handlowych możesz zostać abonentem prowadzonego przeze mnie Newslettera. Przystąpienie jest dobrowolne i w każdej chwili możesz się z niego wypisać.
 1. Powierzone Administratorowi dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:
 • – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 • – Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 922, ze zm.) – Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, ze zm.) – Rozporządzeniu z dnia 29.04.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
 1. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych, o którym mowa w tej części oświadczenia jest konieczne do realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (na przykład, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania usługi) przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy. W przypadku przetwarzania danych osobowych w innych celach określonych w tej części, działam na podstawie prawnie uzasadnionych interesów (np. świadcząc moje usługi) lub zgody, w przypadku, gdy o wyrażenie takiej zgody zwróciłam się do osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe osób odwiedzających strony przetwarzam na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych lub zgody w przypadku, gdy o wyrażenie takiej zgody zwrócono się do osoby, której dane dotyczą.
 2. Przetwarzane przeze mnie dane osobowe są przechowywane przez okres uznany za konieczny dla spełnienia celu, w jakim zostały zebrane (w tym zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i regulacji prawnych). Dane osobowe zebrane za pośrednictwem stron internetowych przechowuję tak długo jak to konieczne (np. przez okres mojej relacji z daną osobą).

§ 3 Dostęp do danych osobowych, prawo do zmiany danych oraz wycofania zgody na przetwarzanie.

 1. Użytkownik, który skorzystał z możliwości założenia konta, może samodzielnie uaktualniać swoje dane. Zmiany danych osobowych można dokonać logując się na swoje konto. Każdy Użytkownik ma prawo do wglądu, modyfikacji jak i usunięcia swoich danych osobowych.
 2. Powierzane Administratorowi dane osobowe nie są udostępniane ani odsprzedawane podmiotom trzecim chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą użytkownika.
 3. W celach statystycznych i marketingowych przetwarzane są przez Administratora informacje dotyczące zainteresowań oraz danych demograficznych naszych użytkowników za pośrednictwem usługi Google Analytics.
 4. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922, ze zm.) masz prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu korzystaj z właściwych zakładek w Sklepie internetowym lub prześlij wiadomość drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: info@akukupracownia.pl.

§ 4 Lista newsletter

 1. Administrator prowadzi listę newsletter [newsletter to gazetka (elektroniczna) wydawana periodycznie, w której zamieszczane są m. in. informacje na temat oferty oraz o promocjach, konkursach, wydarzeniach związanych z funkcjonowaniem Serwisu i innych działaniach marketingowych Serwisu]. Użytkownik, zapisując się dobrowolnie na listę newsletter, wyraża zgodę na otrzymywania informacji o charakterze marketingowym. Administrator nie odsprzedaje ani nie udostępnia adresu e-mail podmiotom trzecim. Adres e-mail użytkownika podlega takiej samej ochronie jak pozostałe dane osobowe. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji newslettera. Wystarczy kliknąć w odpowiedni link znajdujący się każdej wysłanej z wiadomości. Po kliknięciu w link Użytkownik zostaje przekierowany na stronę, gdzie decyduje o rezygnacji z subskrypcji kolejnych wiadomości. Wraz z rezygnacją z subskrypcji dalszych wiadomości, adres e-mail Użytkownika natychmiast usunięty z danej bazy adresowej.
 2. Wysyłane wiadomości będą w 100% zgodne z aktem CAN-SPAM, do którego stosuje się polityka antyspamowa. Stosowane są zarówno zaawansowane automatyczne systemy oraz ręczna weryfikacja w celu podjęcia natychmiastowych działań eliminujących ryzyko wysłania niepożądanych wiadomości. Praktyki te pozwalają ograniczyć ryzyko otrzymania niechcianych wiadomości do minimum.

§ 5 Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie dla każdego Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
 • Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 • Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 1. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

§ 6 Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

 1. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji serwisu, a w szczególności do:
 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
 • zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;
 • zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści.
 1. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do:
 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
 1. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 2. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu świadczenia usług reklamowych, a w szczególności do dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich.
 3. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych Facebook.com (administrator Cookies zewnętrznego: Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).
 4. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji Serwisu za pośrednictwem serwisu społecznościowego Google (administrator Cookies zewnętrznego: Google Inc. z siedzibą w USA).
 5. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji Serwisu za pośrednictwem serwisu społecznościowego RTB House Poland Sp. z.o.o. (administrator Cookies zewnętrznego: RTB House Poland Sp. z.o.o.).
 6. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji Serwisu za pośrednictwem serwisu społecznościowego Media Impact (administrator Cookies zewnętrznego: Media Impact Polska Sp. z o.o.).
 7. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji Serwisu za pośrednictwem serwisu społecznościowego Onet (administrator Cookies zewnętrznego: ONET HOLDING Sp. z o.o.).
 8. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji Serwisu za pośrednictwem serwisu społecznościowego Onet (administrator Cookies zewnętrznego: Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o. ).
 9. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji Serwisu za pośrednictwem serwisu społecznościowego Skąpiec.pl (administrator Cookies zewnętrznego: Skąpiec.pl Sp. z o.o.).
 10. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji Serwisu za pośrednictwem serwisu społecznościowego City Nav (administrator Cookies zewnętrznego: CITY-NAV Sp. z o.o.).
 11. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji Serwisu za pośrednictwem serwisu społecznościowego Opineo (administrator Cookies zewnętrznego: Opineo Sp. z o.o.).

§ 7 Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

§ 8 Prawo wniesienia skargi.

Mam nadzieję, że nie będzie takiej konieczności, lecz w przypadku chęci wniesienia skargi w sprawie wykorzystywania przeze mnie danych osobowych, należy przesłać maila wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres: info@akukupracownia.pl Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielę na nie odpowiedzi. Osoby fizyczne mają również prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat praw osób oraz sposobu wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, można uzyskać w www.giodo.gov.pl.